Dla kogo przeznaczone są krzesła ewakuacyjne?

krzesla ewakuacyjne ensafe
Dla wszystkich osób o organicznej sprawności ruchowej:
  • osób ze szczególnymi potrzebami
  • z niepełnosprawnością fizyczną
  • z wadami słuchu
  • z wadami wzroku
  • z ograniczoną świadomością
  • osoby starsze
  • osoby ranne tymczasowo
Z krzeseł ewakuacyjnych mogą korzystać również:
  • straż pożarna dla sprawnej ewakuacji ludzi z zagrożonego budynku
  • zespoły ratownictwa medycznego do transportu pacjentów
  • instytucje, firmy, korporacje świadczące usługi transportowe do przewozu osób po schodach

Inne wiadomości